Uzależnienie od pracy - pracoholizm - Uzależnienia behawioralne

Uzależnienie od pracy

Uzależnienie od pracy (pracoholizm)

Ostatnim - z pewnością wartym omówienia - uzależnieniem behawioralnym jest pracoholizm, czyli uzależnienie od pracy. Jest to poważny problem psychologiczny współczesnego świata.

Wśród przyczyn uzależnienia od pracy wymienia się wiele czynników, w tym:

  • czynniki środowiskowe (podejście do pracy, wyniesione z domu rodzinnego lub te biedę w domu rodzinnym, co prowadzi do nałogowego pracowania i zarabiania pieniędzy z lęku przed powielaniem wzorca);

  • nie bez znaczenia są również czynniki osobowościowe, w tym chęć zrobienia kariery, zarobienia pieniędzy;

  • czynniki społeczne, w tym presja na zarabianie pieniędzy, bycia najlepszym pracownikiem, mobbing w pracy;

  • czynniki psychologiczne, w tym samotność, bycie singlem, uciekanie w pracę po trudnych doświadczeniach, np. rozwodzie, itp.

Osoba uzależniona:

  • spędza w pracy wiele czasu, również poza godzinami wykonywania obowiązków zawodowych;

  • chce robić więcej, bierze dodatkowe zlecenia i obowiązki;

  • jest chętna do podróży służbowych, delegacji, pracy w godzinach nadliczbowych ale i wykonywania obowiązków bez wynagrodzenia;

  • poświęca czas pracy kosztem innych sfer życia, zaniedbując życie rodzinne i towarzyskie;

  • nie ma czasu na swoje pasje ani zainteresowania;

  • pracuje ponad swoje siły i możliwości, niejednokrotnie żyjąc niezdrowo, wspomagając się przy pomocy napojów energetycznych czy kawy.

Skutki uzależnienia od pracy

Jak w przypadku innych uzależnień warto wymienić w tym miejscu: izolacje społeczną, trudności w nawiązywaniu relacji, spłycenie tych już istniejących, problemy w związku i osłabienie relacji rodzinnych, brak pasji i zainteresowań, czasu wolnego, problemy natury zdrowotnej, problemy ze snem, apetytem, drażliwość, bóle głowy, brzucha, przemęczenie.

Pracoholizm jest często diagnozowanym uzależnieniem. Należy wdrożyć leczenie, w tym psychoterapią indywidualną, doskonałe efekty daje połączenie jej z sesjami grupowymi. Nieleczony pracoholizm może prowadzić do wypalenia zawodowego, depresji czy innych chorób.Spis treści
Uzależnienia behawioralne
Uzależnienie od telefonu komórkowego
Uzależnienie od gier hazardowych
Uzależnienie od zakupów - zakupoholizm
Uzależnienie od jedzenia
Uzależnienie od ozdabiania ciała
Uzależnienie od opalania
Uzależnienie od pracy - pracoholizm
Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży
Jak rozmawiać z osobą uzależnioną?
Terapia uzależnień behawioralnych
Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Komentarze