Praca w soboty - to warto wiedzieć

Praca w sobotęChoć wiele osób pracuje w pięciodniowym systemie pracy, nie oznacza to, że pracodawca nie może wyznaczyć soboty jako dnia pracy. Jednak by to zrobić, musi spełnić kilka podstawowych warunków - sprawdź, jak wyglądają przepisy odnośnie pracy w sobotę!

Dzień wolny za pracę w soboty

W pierwszej kolejności pracodawca powinien umożliwić pracownikowi odebranie innego dnia wolnego. Co ważne, nie ma znaczenia czy praca była wykonywana przez jedną godzinę, czy też pełen etat - w każdym z tych przypadków pracownikowi przysługuje wolny dzień, który powinien być odebrany do końca okresu rozliczeniowego w ustalonym przez obie strony terminie.

Co jednak jeśli święto ustawowo wolne od pracy wypadnie w sobotę? W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca powinien obniżyć wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. W 2024 r. ze wszystkich 13 dni wolnych od pracy z powodu święta, 1 z nich przypada w sobotę - Święto Trzech Króli.

Nieudzielenie przez pracodawcę dnia wolnego w związku z przypadającym w sobotę świętem lub pracą wiąże się z wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i może zostać objęte grzywną od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Kiedy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w sobotę?

Gdy udzielenie dnia wolnego w bieżącym okresie rozliczeniowym nie jest możliwe, wówczas pracodawca zobowiązany jest do wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Jednak w standardowej sytuacji jeśli pracownik spędził w pracy w sobotę więcej niż 8 godzin, wówczas poza normalnym wynagrodzeniem i dniem wolnym przysługuje mu również dodatek za nadgodziny, który wynosi 50% wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę pracy.

W przypadku gdy czas pracy przekracza 8 godzin i pracodawca nie ma możliwości wyznaczenia dnia wolnego, wtedy pracownikowi poza normalnym wynagrodzeniem przysługuje również dodatek w wysokości 100% za każdą godzinę spędzoną w pracy oraz 50% w przypadku każdej nadliczbowej godziny.

Czy pracownik może odmówić pracy w sobotę?

Zazwyczaj przed podjęciem stanowiska pracodawca przedstawia obowiązujący w firmie harmonogram pracy. Jeśli pracownik go zaakceptował, nie powinien odmawiać wykonywania obowiązków w sobotę. Zwłaszcza gdy praca w sobotę była wcześniej zaplanowana.

Jakie mogą być konsekwencje odmowy wykonania przydzielonych obowiązków? To nie tylko kara porządkowa, nagana, ale również w najgorszym wypadku zwolnienie bez okresu wypowiedzenia. Jeśli jednak pracownik wykaże sytuacje, które utrudniają wywiązanie się z obowiązków pracy w sobotę, odmowa nie powinna wiązać się z wyżej wymienionymi konsekwencjami.

Do szczególnych okoliczności należą np. względy zdrowotne, sytuacja rodzinna czy utrudniony dojazd np. ze względu na niekursujące w weekendy środki publicznego transportu, w przypadku gdy pracownik nie dojeżdża samochodem.

Istnieją również inne okoliczności, kiedy pracownik ma prawo odmówić pracy w sobotę, nawet jeśli była ona przewidziana w harmonogramie. Chodzi o kobiety w ciąży oraz osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami czy dzieckiem do 4. roku życia.

Komentarze