Depresja dziecięca - kiedy na psychoterapię z dzieckiem?

Depresja u dzieckaDepresja dziecięca może być trudna do zdiagnozowania. Szczególnie że niektóre zachowania świadczące o obniżonym nastroju dorośli potrafią błędnie odczytać. Dzieci z kolei nie wszystkie swoje uczucia potrafią poprawnie zinterpretować i nazwać. Kluczem do sukcesu i udzielania najmłodszym odpowiedniej pomocy jest dokładna obserwacja i empatia, które pomogą wzbudzić czujność i zauważyć, że dziecko potrzebuje pomocy. Jak rozpoznać objawy dziecięcej depresji i co wówczas zrobić? Podpowiadamy!

Dziecięca depresja - objawy, które powinny wzbudzić Twoją czujność

Specjaliści z dziedziny psychiatrii podkreślają, że w przeciągu ostatnich kilku lat obserwuje się wyraźny wzrost zachorowania na zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Według nich co czwarty nastolatek jest zagrożony zachorowaniem na depresję, a nawet ¼ dzieci w wieku do 18 roku życia przechodzi chociaż jeden epizod depresyjny. To dość niepokojące statystyki, które potwierdzają tylko, z jak poważnym problemem mamy do czynienia.

Objawy depresji dziecięcej to przede wszystkim:

 • obniżenie lub zmienność nastrojowa,
 • wysoki poziom lęku i objawy przed przyszłością,
 • niemożność osiągania celów,
 • poczucie bezwartościowości,
 • tendencja do rezygnacji i niepodejmowania wyzwań,
 • trudności w uczeniu się i zaburzenia koncentracji,
 • brak przeżywania przyjemności i radości,
 • zaburzenia rytmu dobowego – problemy z porannym wstawaniem,
 • liczne objawy somatyczne, takie jak biegunki, bóle brzucha i głowy,
 • zaniedbania w wyglądzie i higienie,
 • myśli samobójcze i urojenia depresyjne.

Co się stanie, gdy przeoczysz pierwsze objawy depresji u swojego dziecka?

Przeoczenie pierwszych objawów depresji u dziecka może prowadzić do poważnych konsekwencji tak krótko, jak i długotrwałych. Nieleczona depresja najczęściej prowadzi do pogorszenia się stanu psychicznego dziecka. Może ono doświadczać coraz to nowych stanów, które będą zaburzać codzienne funkcjonowanie. Mogą też pojawić się problemy z utrzymaniem i rozwijaniem relacji społecznych – i to zarówno tych rówieśniczych, jak i rodzinnych.

Ponadto długotrwała depresja może wpłynąć na wyniki w nauce i utrudnić rozwój emocjonalny dziecka. W dłużej perspektywie doprowadzą one do trudności w regulacji mocji, niskiego poczucia własnej wartości i problemów z funkcjonowaniem społecznym. W najpoważniejszych przypadkach nieleczona depresja u dzieci może zwiększyć ryzyko wystąpienia samookaleczeń lub myśli samobójczych. Jest to poważne zagrożenie życia i właściwie ostatni dzwonek na natychmiastową interwencję.

Gdzie szukać pomocy dla dziecka z objawami depresji?

Nie staraj się samodzielnie diagnozować dziecka. Jeśli wykazuje ono większość ze wspomnianych wyżej objawów, należy wzbudzić czujność. Istotne jest bowiem to, jak często objawy te występują i jak długo trwają. Gdy utrudniają funkcjonowanie przez dłużej niż 2 tygodnie, koniecznie należy poszukać pomocy psychoterapeutycznej, np. w Centrum Wspomagania Rozwoju Senso Senso pod adresem https://sensosenso.pl/.

Terapia dzieci z depresją w zależności od potrzeb małego pacjenta oraz jego rzeczywistego stanu może obejmować terapię indywidualną, rodzinną bądź grupową. Może być także łączona w różnych konfiguracja, np. indywidualna z rodzinną. Jej celem jest pomoc dziecku w zrozumieniu własnych emocji i wskazanie, jak radzić sobie z nimi. Tylko zgodna współpraca rodziców z terapeutą może przynieść oczekiwane efekty. Dla dziecka kluczowe jest bowiem wsparcie jego najbliższych, akceptacja, miłość i świadomość, że może liczyć na rodziców, przyjaciół czy nauczycieli w trudnych dla niego momentach.

Komentarze