7 najważniejszych wartości w życiu Polaka

7 najważniejszych wartości w życiuKażdy człowiek reprezentuje jakiś swoisty system wartości. Dla jednego najważniejsze są dobra materialne, inny preferuje wartości duchowe. Wybór określonego światopoglądu przez człowieka determinuje jego system wartości.

Za sprawą globalizacji i integracji europejskiej świat zachodni bardzo mocno przeniknął do mentalności Polaków. Dla wielu wyznacznikiem postępowania i kierunku życia stał się hedonizm.

Jednak po kilku latach oczarowania zachodem zauważono, że promowane wartości niekoniecznie muszą dawać ludziom szczęście. Fachowe badania opinii publicznej pokazały, że dla Polaków nadal tradycyjne wartości odgrywają bardzo ważną rolę.

Oto lista 7 najważniejszych wartości  Polaka, widziana z perspektywy potrzeb Maslowa:

1. Szczęście rodzinne

Jest ono najważniejszą wartością Polaków. Mimo, iż co trzecie małżeństwo się rozpada, ta tradycyjna wartość znajduje uznanie nawet 90% respondentów. Szczęście rodzinne ma niewątpliwie związek z najważniejszą potrzebą każdego człowieka - potrzebą samorealizacji. Gdzie indziej jak nie w rodzinie człowiek ma szansę na w pełni osobowy rozwój? Tylko rodzina daje bezinteresowną miłość i zapewnia bezpieczeństwo, które umożliwia odkrywanie i pomnażanie talentów. Energia życiowa człowieka wzrasta, gdy ten posiada szczęśliwą rodzinę.

2. Zachowanie dobrego zdrowia

Wartość ta zdobyła uznanie u ponad 70% respondentów. Zalicza się ją do potrzeb niższego rzędu. Nie oznacza to jednak, że jest mniej ważna. W teorii Maslowa chcąc zaspokoić potrzeby wyższego rzędu, należy najpierw zadbać o te podstawowe.

3. Uczciwe życie

23% ankietowanych określiło tę potrzebę ważną dla siebie. Uczciwe życie należy do potrzeb wyższego rzędu. Wiąże się z potrzebą uznania, szacunku, prestiżu. Niewątpliwie osoba postępująca uczciwie zasługuje na szacunek i powszechnie jest nim obdarowywana. Pragnienie czynienia dobra jest głęboko zakorzenione w ludzkim sercu.

4. Spokój

Preferuje go 20% respondentów. Potrzeba bezpieczeństwa i spokojnej egzystencji jest fundamentalną potrzebą.

5. Praca zawodowa

Jej znaczenie w ostatnich latach maleje. Ludzie odkrywają, że istnieją cenniejsze wartości od awansu zawodowego i pieniędzy. Praca głównie służy zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu, lecz nie wyklucza wyższych aspiracji.

6. Wiara religijna

17% ankietowanych uznało ją za ważną. Taki wynik nie dziwi w dobie zalewu Polski przez ideologie neopogańskie. Wiara niewątpliwie należy do potrzeb wyższego rzędu, a konkretnie do potrzeby samorealizacji. Doświadczenie ludzkiej małości i słabości skłania do zwrócenia się do Istnienia Wyższego.

7. Szacunek innych ludzi

Potrzeba uznania należy do potrzeb wyższego rzędu. Każdy pragnie bycia docenionym  i podziwianym. Dlatego wielu zostaje sportowcami, aktorami czy artystami. Za tą wartością tęskni 13% respondentów.

Pragnienia ludzkie ulegają ciągłej zmianie. Wpływ na nią mają takie czynniki jak wiek, rozwój osobowościowy czy status materialny. Za sprawą kultury zachodniej promowano wartości oparte na potrzebach niższego rzędu. Obecnie obserwujemy tendencję powracania do tradycyjnych wartości, opartych na potrzebach wyższych. Ludzie rozumieją, że życie znaczy coś więcej niż tylko dobrze zjeść czy wypić.

Autor: www.glamour.pl.

Komentarze